Tilstand

Tilstands vurdering

OYS utfører båt takst oppdrag med spesialitet innenfor seilbåter opp til 150ft.

 

Langlo utfører også takst oppdrag i utlandet på forespørsel.

 

Taksten blir avholt etter beste skjønn og innehold til gjeldende instruks og retningslinjer.

 

 

 

 

Skrog kontroll tar sikte på å rapportere båtens strukturelle og tekniske tilstand.

 

Det første man bør sjekke ved båtkjøp er skroget. Her er det potensielle defekter som ikke er visuelt synlig og ofte resurskrevende og utbedre.

 

Typiske funn er:

 • Grunnstøtings skader
 • Fuktinntrenging i ror
 • Delaminering
 • Fukt inntrenging i sandwich materiale
 • Løs ramme konstruksjon
 • Gassing /delaminering
 • Osmose

 

Ved bruk av Infrarødt kamera, ultralyd og fuktmeter kan disse manglene avdekkes og kvantifiseres.

 

Riggsjekk tar sikte på å dokumentere riggens strukturelle tilstand.

 

Riggsjekk utføres både med riggen opp eller nede med noen forskjeller i metode

.

Riggen blir visuelt inspisert og der praktisk mulig utføres dye penatrent test for å fremkalle eventuelle sprekker i sveiser, toggler og strekkfisker.

 

 • Typiske funn er:
 • Korrosjon
 • Sprekk i mastefot
 • Brudd i wire
 • Ikke sentrert mastetopp
 • Skjev trim
 • Manglende splinter
 • Sprekk i profil
 • Slitte trinser
 • Jordfeil

 

Motor kontrolleres med termografering for å avdekke varmegang og lekkasjer. Olje analyse brukes for å si noe om forventet levetid på motor.

 

Kontroll av motor og ”domestic” utstyr utføres primært i form av funksjonstesting og bruk av termografering.

 

Batterier kobles fra og testes med batteritester som gir en utskrift pr batteri.

 

Feilsøking på elektrisk anlegg utføres med Ohm, Volt, Meg meter og signal sender. Her beveger vi oss raskt over på service og vedlikehold.

Besiktigelse metoder / Non Destructive Testing (NDT)

 

Termografering

 

Flir 420 med wifi brukes slik at kunden kan følge med på inspeksjonl på ipad.

 

 • Skrogkontroll
 • El. kontroll
 • Motor kontroll.

Olje analyse

 

Motorolje prøve sendes inn til laboratorie. Rapporten gir et bilde av slitasje. Forventet levetid.

Ultralyd for composite og metall

 

Olympus 35 RDC Finner defekter og tykkelse i glassfiber.

 

Ultralyd tykkelse måler for metall.

Fukt meter

 

Måler fukt i materialler, som glassfiber.

Dye penatrent

 

Finner microsprekker i metall som på toggler, strekkfisk og annet utstyr.

Ohm meter / Meg meter / Signal tester / Bateri tester

 

Feilsøker på elektriske installasjon

 

Faktorer som begrenser inspeksjonen

Vi skiller mellom full og delvis takst.

 

I tillegg er det en rekke faktorer som pålegger begrensinger for en god takst.

Båt i vann eller på land

Tilgang til skrog på vann og lanTilgang invendig i båt grunnet fastmontert utstyr og fulle skap/lockere

Fulle, slakke eller tomme tanker

Været

Copyright © All Rights Reserved Oslo Yacht Service Christian Langlo