Båttakst

Båt takst / Yacht Surveying

OYS utfører båt takst oppdrag med spesialitet innenfor seilbåter opp til 150ft.

 

Langlo utfører også takst oppdrag i utlandet på forespørsel.

 

Taksten blir avholt etter beste skjønn og innehold til gjeldende instruks og retningslinjer.

 

 

 

 

Tar sikte på å rapportere båtens strukturelle og tekniske tilstand.

 

Ved særskilte funn kan det vurderes å bruke NDT - non destruktive testing metoder for å kvantifisere omfanget.

 

En tilstandsrapprot brukes ved overtakelse av båt og utarbiedes nøytralt uavhenging av om det er kjøper eller selger som bestiller den.

 

Rapporten er bygd opp i kategorier delt inn i:

 

  • Beskrivelse
  • Tekniske funn
  • Eventuelle anbefalinger

 

 

Verdi vurdering

 

Tar sikte på å rapportere båtens nåværende markedsverdi ut ifra den stand båten ble presentert ved besiktigelse.

 

En verditakst må ikke forveksles med tilstandsrapport. Da den er bygd på en overflatisk besiktigelse med de begrensinger som måtte forekomme.

 

Verditakst burkes som oftest ved:

  • Toll
  • Forsikring
  • Lån

 

Skade vurdering

 

Når uhellet her vært ute kan det være lurt å skaffe seg en egen skadetakst uavhenging av forskikringselskapet.

 

Denne rapporten tar sikte på å dokumentere årsaken til skaden.

 

Skadens omfang og anbefalt metode for utbedring av skaden.

 

Denne rapporten kan så burkes til å hente inn forskjellie tilbud på utbedring av skaden.

Besiktigelse metoder / Non Destructive Testing (NDT)

 

Termografering

 

Flir 420 med wifi brukes slik at kunden kan følge med på kontroll på ipad.

 

  • Skrogkontroll
  • El. kontroll
  • Motor kontroll.

Olje analyse

 

Motorolje prøve sendes inn til laboratorie. Rapporten gir et bilde av slitasje. Forventet levetid.

Ultralyd for composite og metall

 

Olympus 35 RDC Finner defekter og tykkelse i glassfiber.

 

Ultralyd tykkelse måler for metall.

Fukt meter

 

Protimeter måler fukt i materialler, som blandt annet glassfiber.

Dye penatrent

 

Finner microsprekker i metall som på toggler, strekkfisk og annet utstyr.

Ohm meter / Meg meter / Signal tester / Bateri tester

 

Feilsøker på elektriske installasjon

 

Faktorer som begrenser inspeksjonen

Vi skiller mellom full og delvis takst.

 

I tillegg er det en rekke faktorer som pålegger begrensinger for en god takst.

Båt i vann eller på land

Tilgang til skrog på vann og lanTilgang invendig i båt grunnet fastmontert utstyr og fulle skap/lockere

Fulle, slakke eller tomme tanker

Været

Copyright © All Rights Reserved Oslo Yacht Service Christian Langlo